Strona główna

OŚWIADCZENIE

Informuję, że adres e-mail: adw.mbaginski@interia.eu
nie jest adresem mojej poczty elektronicznej.

W związku z otrzymywanymi sygnałami, że z tego adresu wysyłane są
wiadomości dotyczące uregulowania faktury, oświadczam, że są one
nieprawdziwe i nie pochodzą z mojej Kancelarii.

W związku z zaistniałą sytuacją złożyłem na Policji zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa.

W przypadku otrzymania wiadomości ze wskazanego wyżej adresu,
proszę mnie o tym powiadomić telefonicznie (tel. 604-614-852).

Adwokat Marcin Bagiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
na Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra
prawa.

W latach 1997 – 2001 odbywał aplikację adwokacką, którą zakończył
zdanym egzamin adwokackim z wynikiem bardzo dobrym.

Wpisany jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej
w Częstochowie.

Od 15 października 2001 roku adwokat Marcin Bagiński prowadzi
indywidualną Kancelarię Adwokacką w Częstochowie. Siedziba kancelarii
znajduje się przy ul. Kilińskiego 72/74 w Częstochowie, lokal nr 12.

Adwokat Marcin Bagiński jest członkiem Sądy Dyscyplinarnego
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.